YogaMonks & Närvaro

YogaMonks lyssnar till din kropp YogaMonks yoga är tillåtande och ödmjuk i sina rörelsemönster. ”Listen, feel and allow” inför varje rörelse, oavsett om du ska lyfta ett ben från hundens position eller om du gör en andningsövning. Du utför rörelserna i hundra procent närvaro och ödmjukhet, aldrig med kravfylld kraft. ”With softness and attention” utför jag

När du är i dig själv så har en kollaps inte så stor betydelse.

Vad innebär det att ha kontroll över situationen? Att vi ska styra över det som händer? Författaren Eckhart Tolle beskriver situationer där vi antingen befinner oss över eller under det som händer. Att ha kontroll fungerar bra ända tills något oförutsett inträffar, då finns det också en risk att vi istället kritiserar oss själva för

Varför meditera?

Meditation är framtid. Meditation är ledarskap. Meditation är access till stillhet och lugn när du fattar beslut. Det är stillhet och lugn i dig själv när du har en konfliktsituation framför dig. Meditation är intressantare samtal, mer genuina samtal. Samtal som leder till nya insikter, samtal som genererar ett samspel som den ytliga logiska och