När du är i dig själv så har en kollaps inte så stor betydelse.

Vad innebär det att ha kontroll över situationen? Att vi ska styra över det som händer? Författaren Eckhart Tolle beskriver situationer där vi antingen befinner oss över eller under det som händer.

Att ha kontroll fungerar bra ända tills något oförutsett inträffar, då finns det också en risk att vi istället kritiserar oss själva för att vi inte täckte det här hålet också. Oavsett händelse så känns det skakigt när någonting ”faller oss ur händerna”. Bara för att vi har kravet på oss att vi ska ha kontroll.

Speciellt om vi har en position där vi ansvarar för att andra ska se att vi har kontroll och där andra kan kräva att vi ska ha kontroll. Om vi ansvarar för något som inte går enligt planen så blir vi dessutom möjliga offer, det finns alltid människor som letar efter någon att vända sitt missnöje mot. Någon att klaga på. Om vi inte gör det tillräckligt mycket själva förstås… då kan de andra bara följa med i bifall vilket paradoxalt nog innebär en liten lindring för oss själva. Då har vi i alla fall kontroll över klagomålen om hur dåliga vi är. Situationen har verkligen tagit kontrollen över dig. (Inte människorna i sig, se dem bara som en del av situationen!)

Ovan scenario är en vanlig, det kan handla om att vi bokat ett rum som visat sig inte ha rätt tekniska förutsättningar inför presentationen, det kan vara att frukostmjölken är slut eller det kan vara att byggkontraktet har för kort löptid.

Min poäng är att när situationen har kontroll över dig så känns allt som en kollaps. Däremot, när du är i dig själv, trygg i dig själv och känner en stillhet i din kropp, oavsett vad som inträffar så har du ett helt annat perspektiv och kan se situationen ovanifrån. Du har inte kontroll över situationen, det säger jag inte, men den har inte heller kontroll över dig.

I det läget så har du lättare att åter få en överblick av situationen, och lättare hantera den därefter. Men vad krävs för att nå den här stillheten i dig själv?

Jag säger meditation.
– Meditation låter så krångligt.
Det är en föreställning.
– Hur menar du?
Vi tror att det är krångligt, för det är en vanlig tanke/åsikt som vi har hört och tagit till oss. Meditation är bara att vara i nuet, utan bedömning, utan åsikt, utan tanke.
Meditation är att vara här och nu och att ta in det som är. Att lägga uppmärksamhet på det som är. Vilket är ett perfekt redskap när något oförutsett inträffar. Det är när vi är i oss själva som vårt intellekt fungerar som absolut bäst. När vi har tillgång både till vår mentala kapacitet samt vår inre stabilitet.

Då kan du i klarhet ta in det som händer och du kan i klarhet se vilken åtgärd som krävs. Då är du ”över” situationen.

No Comments

Post a Comment