Varför meditera?

Meditation är framtid. Meditation är ledarskap.

IMG_5147Meditation är access till stillhet och lugn när du fattar beslut. Det är stillhet och lugn i dig själv när du har en konfliktsituation framför dig.

Meditation är intressantare samtal, mer genuina samtal. Samtal som leder till nya insikter, samtal som genererar ett samspel som den ytliga logiska och smarta delen av din hjärna inte hade kunnat förutse.

Jag bara krafsar lite på ytan. Meditera är mer. Men hur meditera… är det svårt?

Inte alls, enklare och simplare än vad som förespeglats.

Behöver du vara yogamaster och sitta i pose? Nej, du behöver bara känna in din kropp inifrån. Rent fysiskt ganska enkelt, i alla fall enligt mig.

No Comments

Post a Comment